Book & Buy                                        

At iba pang mga karakter sa pelikulang HENERAL LUNA

HENERAL LUNA THE MOVIE BY JERROLD TAROG

Let's Talk!